Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017

Thịnh thĩnh thỉnh thình thính thinh

Thinh thính thình thỉnh thĩnh thịnh
Thinh thính thình thỉnh thịnh thĩnh
Thinh thính thình thĩnh thỉnh thịnh
Thinh thính thình thĩnh thịnh thỉnh
Thinh thính thình thịnh thỉnh thĩnh
Thinh thính thình thịnh thĩnh thỉnh

Thinh thính thỉnh thình thĩnh thịnh
Thinh thính thỉnh thình thịnh thĩnh
Thinh thính thỉnh thĩnh thình thịnh
Thinh thính thỉnh thĩnh thịnh thình
Thinh thính thỉnh thịnh thình thĩnh
Thinh thính thỉnh thịnh thĩnh thỉnh

Thinh thính thĩnh thình thỉnh thịnh
Thinh thính thĩnh thình thịnh thỉnh
Thinh thính thĩnh thỉnh thình thịnh
Thinh thính thĩnh thỉnh thịnh thình
Thinh thính thĩnh thịnh thình thỉnh
Thinh thính thĩnh thịnh thỉnh thình

Thinh thính thịnh thình thỉnh thĩnh
Thinh thính thịnh thình thĩnh thỉnh
Thinh thính thịnh thỉnh thình thĩnh
Thinh thính thịnh thỉnh thĩnh thình
Thinh thính thịnh thĩnh thình thỉnh
Thinh thính thịnh thĩnh thỉnh thình

...

(to be continued)

4:33AM 25/03/2017


Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017

họa hõa hỏa hòa hóa hoa

hoa hóa hòa hỏa hõa họa
hoa hóa hòa hỏa họa hõa

hoa hóa hòa hõa hỏa họa
hoa hóa hòa hõa họa hỏa

hoa hóa hòa họa hỏa hõa
hoa hóa hòa họa hõa hỏa

hoa hóa hỏa hòa hõa họa
hoa hóa hỏa hòa họa hõa

hoa hóa hỏa hõa hòa họa
hoa hóa hỏa hõa họa hòa

hoa hóa hỏa họa hòa hõa
hoa hóa hỏa họa hõa hòa

hoa hóa hõa hòa hỏa họa
hoa hóa hõa hòa họa hỏa

hoa hóa hõa hỏa hòa họa
hoa hóa hõa hỏa họa hòa

hoa hóa hõa họa hòa hỏa
hoa hóa hõa họa hỏa hòa

hoa hóa họa hòa hỏa hõa
hoa hóa họa hòa hõa hỏa

hoa hóa họa hỏa hòa hõa
hoa hóa họa hỏa hõa hòa

hoa hóa họa hõa hòa hỏa
hoa hóa họa hõa hỏa hòa

...

(to be continued)

01:45AM 17/03/2017

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

Tháng mấy trời mưa

Tháng mấy trời mưa phùn
Mấy tháng còn run vai

Tháng mấy trời mưa dai
Mấy tháng còn mãi nhớ

Tháng mấy trời mưa vô cớ
Mấy tháng còn ngơ ngẩn

Tháng mấy trời mưa mấy bận
Mấy tháng còn lận đận sầu

Tháng mấy trời mưa lâu
Mấy tháng còn chờ sầu đâu rụng kín

Bây giờ là tháng chín
Phương Nam trời mưa mau...

(05:45 08/09/2015)


Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

Tự tình với tạng thức

Chuyện đời xưa bần cùng sinh đạo tặc
Chuyện đời nay sao nhiều giặc nhiễu nhương
Đã đứt đoạn thời thịnh trị cương thường
Còn chưa tới cảnh thiện lương tao ngộ

Hỡi ơi đạo nghĩa giang hồ
Bao nhiêu miệng rộng mấy bồ dao găm
Bóng chim tăm cá biệt hình
Thác rồi nhân quả cũng bình thường thôi

Phận nào bèo dạt mây trôi
Nửa vầng trăng tỏ nghiêng soi dặm trường
Thuận duyên chuyển biến khôn lường
Bốn phương như một chọn đường mà đi.

(21:50 18/08/2015)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...