Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017

Tôi tên là Nam

Nam là tên Tôi

Tôi tên là Nam
Tôi tên Nam là
Tôi là tên Nam
Tôi là Nam tên
Tôi Nam là tên
Tôi Nam tên là

Tên Tôi là Nam
Tên Tôi Nam là
Tên là Tôi Nam
Tên là Nam Tôi
Tên Nam là Tôi
Tên Nam Tôi là

Là Tôi tên Nam
Là Tôi Nam tên
Là tên Tôi Nam
Là tên Nam Tôi
Là Nam Tôi tên
Là Nam tên Tôi

Nam Tôi tên là
Nam Tôi là tên
Nam tên Tôi là
Nam tên là Tôi
Nam là Tôi tên
Nam là tên Tôi

Tôi tên là Nam.

18:07 15/04/2017

Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

Mộng ảo

Vòng lặp hoàn hảo
Của những cơn mộng ảo
Như ước lệ vô thường
Giản đơn trong tinh xảo

...

02:42 AM 31/03/2017

Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017

Thịnh thĩnh thỉnh thình thính thinh

Thinh thính thình thỉnh thĩnh thịnh
Thinh thính thình thỉnh thịnh thĩnh
Thinh thính thình thĩnh thỉnh thịnh
Thinh thính thình thĩnh thịnh thỉnh
Thinh thính thình thịnh thỉnh thĩnh
Thinh thính thình thịnh thĩnh thỉnh

Thinh thính thỉnh thình thĩnh thịnh
Thinh thính thỉnh thình thịnh thĩnh
Thinh thính thỉnh thĩnh thình thịnh
Thinh thính thỉnh thĩnh thịnh thình
Thinh thính thỉnh thịnh thình thĩnh
Thinh thính thỉnh thịnh thĩnh thỉnh

Thinh thính thĩnh thình thỉnh thịnh
Thinh thính thĩnh thình thịnh thỉnh
Thinh thính thĩnh thỉnh thình thịnh
Thinh thính thĩnh thỉnh thịnh thình
Thinh thính thĩnh thịnh thình thỉnh
Thinh thính thĩnh thịnh thỉnh thình

Thinh thính thịnh thình thỉnh thĩnh
Thinh thính thịnh thình thĩnh thỉnh
Thinh thính thịnh thỉnh thình thĩnh
Thinh thính thịnh thỉnh thĩnh thình
Thinh thính thịnh thĩnh thình thỉnh
Thinh thính thịnh thĩnh thỉnh thình

...

(to be continued)

4:33AM 25/03/2017


Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017

họa hõa hỏa hòa hóa hoa

hoa hóa hòa hỏa hõa họa
hoa hóa hòa hỏa họa hõa

hoa hóa hòa hõa hỏa họa
hoa hóa hòa hõa họa hỏa

hoa hóa hòa họa hỏa hõa
hoa hóa hòa họa hõa hỏa

hoa hóa hỏa hòa hõa họa
hoa hóa hỏa hòa họa hõa

hoa hóa hỏa hõa hòa họa
hoa hóa hỏa hõa họa hòa

hoa hóa hỏa họa hòa hõa
hoa hóa hỏa họa hõa hòa

hoa hóa hõa hòa hỏa họa
hoa hóa hõa hòa họa hỏa

hoa hóa hõa hỏa hòa họa
hoa hóa hõa hỏa họa hòa

hoa hóa hõa họa hòa hỏa
hoa hóa hõa họa hỏa hòa

hoa hóa họa hòa hỏa hõa
hoa hóa họa hòa hõa hỏa

hoa hóa họa hỏa hòa hõa
hoa hóa họa hỏa hõa hòa

hoa hóa họa hõa hòa hỏa
hoa hóa họa hõa hỏa hòa

...

(to be continued)

01:45AM 17/03/2017
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...